21. nóvember 2022

Orkídea og Sýni ehf í samstarf um aðstoð við frumkvöðla

Hanna Lóa Skúladóttir, framkvæmdastjóri Sýnis ehf og Sveinn Aðalsteinsson, Orkídeu.

Orkídea og Sýni ehf, rannsóknar- og ráðgjafarfyrirtæki í matvælaiðnaði, handsöluðu í morgun samkomulag um samstarf í aðstoð fyrirtækjanna við frumkvöðla í matvælaframleiðslu. Sýni ehf býður upp á þjónustu við matvælafyrirtæki t.d. varðandi gæðakerfi þegar hefja á rekstur fyrirtækja í matvælaiðnaði. Í samkomulagi Orkídeu og Sýnis felst m.a. að kynna þjónustu hvors aðila fyrir sig í því skyni að auðvelda frumkvöðlum að leita aðstoðar og þjónustu í ferlinu. Á vefsíðu Sýnis má m.a. finna eftirfarandi upplýsingar um fyrirtækið:

Sýni ehf. býður upp á ráðgjöf og þjónustu við fyrirtæki í matvælaiðnaðinum. Boðið er upp á örverumælingar, t.d. vegna mats á ferskleika, efnagreiningar vegna krafna um næringargildismerkingar, aðstoð við uppsetningu og viðhald innra eftirlits, hreinlætiseftirlit og ýmis konar fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk fyrirtækja í matvælaiðnaði.

Á starfsstöð Sýnis ehf. á Akureyri er starfrækt prófunarstofa fyrir helstu örverumælingar.

Heildarlausnir fyrir matvælafyrirtæki:

  • Gæðamál: Uppsetning og uppfærslur á gæðahandbókum, þjálfun og fræðsla fyrir starfsfólk
  • Efna- og örverumælingar: Gæðakröfur, geymsluþol, næringargildi
  • Úttektir á gæðakerfum: BRC, IFFO RS, RFM og MSC í samstarfi við alþjóðlega vottunarfyrirtækið Sai Global
  • Úttektir: Hreinlætisúttektir, vörumerkingar, framleiðsluvörur, farmúttektir
  • Vöruþróun og meðferð matvæla: Aðstoð við úrlausn tæknilegra vandamála, geymsluþol, nýting o.fl.
  • Umhverfismál: Sýnatökur og mælingar á frárennsli og útblæstri, ráðgjöf í samstarfi við Verkís
  • Matvælaskólinn hjá Sýni: Fjölbreytt námskrá um flest sem við kemur matvælum, einnig námskeið fyrir hópa tengd matargerð og hollustu

Hjá Sýni starfar faglært fólk með háskólapróf í matvælafræði, efnafræði, sjávarútvegsfræði, næringarfræði, líffræði, líftækni og verkefnastjórnun svo eitthvað sé nefnt. Fyrirtækið er í dag einn stærsti einkarekni vinnustaðurinn fyrir háskólamenntað fagfólk í matvælaiðnaði.  Í ráðgjöfinni sameinast þekkingin svo allri þeirri reynslu sem byggst hefur upp í fyrirtækinu á þeim rúmlega 20 árum sem það hefur starfað.

Sýni ehf. starfrækir einu einkareknu prófunarstofurnar á þessu sviði sem fengið hefur faggildingu skv. IST EN ISO/IEC 17025 staðlinum fyrir algengustu efna- og örveruprófanir.

Fleiri fréttir

Allar fréttir
16. maí 2023
Melta býr til áburð úr matarafgöngum
Lesa meira
28. apríl 2023
Orkídea, Eimur og Landsvirkjun heimsækja græna iðngarða í Danmörku
Lesa meira
27. apríl 2023
Fjölmennur fundur bænda í kornrækt á Suðurlandi
Lesa meira
31. mars 2023
Ársskýrsla Orkídeu fyrir árið 2022 komin út
Lesa meira